Onze nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2015

Ondanks de stevige wind vonden ook ditmaal weer behoorlijk wat leden de weg naar het clubhuis voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de watersportvereniging.

Toen zo’n beetje iedereen aanwezig was en voorzien van een drankje en
ook al een paar hapjes, nam vice-voorzitter Martin Boers het woord en
heette eenieder welkom.

Hij spoorde alle gasten aan om de nieuwe evenementenwijzer goed
zichtbaar op te hangen en liet in het kort alle evenementen voor dit
jaar de revue passeren.

Iets uitgebreider stond hij stil bij het
slotevenement in oktober in het kader van het 70-jarig jubileumjaar en
adviseerde de aanwezigen om zich hiervoor vooral op tijd op te geven.
Daarna werd er getoost op het nieuwe verenigingsjaar.