Watersportvereniging Zwartsluis - privacy reglement.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

  • Inleiding
  • Verwerking van persoonsgegevens
  • Uw e-mail adres
  • Afmelden
  • Inzage en correctie van uw gegevens
  • Foto’s in clubblad en op website
  • Wsv Zwartsluis en andere websites
  • Wijzigingen

Inleiding

Watersportvereniging Zwartsluis ( hierna de wsv) streeft erna dat persoonlijke gegevens van leden en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. De wsv houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bestuur van de wsv.

Verwerking van persoonsgegevens

De wsv legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval door het nemen van een lig- of staplaats op het complex van de Stichting Recreatie Centrum Zwartewater waardoor u verplicht lid wordt van de wsv en wanneer u deelneemt aan activiteiten van de wsv of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt of anderszins contact heeft met de wsv. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens en/of opgegeven interesses. De wsv gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de clubbladen en voor haar overige dienstverlening. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u hier vooraf toestemming heeft verleend. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mail adres

Indien u uw e-mail adres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het opgeven voor activiteiten van de wsv, dan kan dit adres gebruikt worden om u te informeren over de activiteiten en overige informatie van de wsv. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) activiteiten of algemene informatie van de wsv per e-mail of post kunt u zich te allen tijde afmelden via e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen door bericht te zenden aan de secretaris van de wsv.

Inzage en correctie van gegevens

De wsv bíedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen. Tevens kunt per mail,of per post de wsv verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aan (laten) passen.

Foto’s in clubblad en op website

Indien u aan activiteiten van de wsv deelneemt kunnen er foto’s gemaakt worden die in het clubblad en/of op de website geplaatst kunnen worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris van de wsv en/ of de organisator van de betreffende activiteit.

De wsv en andere websites

Op de site van de wsv treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De wsv kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

De wsv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van de wsv.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Recreatie-centrum “Zwartewater” De Vleugel 2, 8064 GE Zwartsluis
Tel: 038 - 386 66 52
havenmeesters@watersportzwartsluis.nl