Nieuwjaars receptie 2016

De nieuwjaarsreceptie WSVZ op 16 januari 2016

De nieuwjaarsreceptie WSVZ op 16 januari 2016

Het was gezellig druk tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het weer werkte gelukkig mee en we konden ook dit jaar weer enkele nieuwe leden verwelkomen.

In zijn praatje verwoordde de voorzitter verheugd te zijn over de goede opkomst en hij stond nog even stil bij het achter ons liggende succesvolle jubileumjaar. Hij spoorde de aanwezigen aan om vooral ook dit jaar weer naar de diverse evenementen te komen en om de nieuwe evenementenwijzer op een zichtbare plaats op te hangen.

Vervolgens werd er met drankjes en hapjes uitgebreid getoost op het nieuwe verenigingsjaar. De foto’s geven goed de gezellige sfeer weer.