ledenvergadering 2022

ledenvergadering 2022

Ledenvergadering goed bezocht

Na twee jaar geen ledenvergadering gehad te hebben was het vrijdag 8 april eindelijk weer zover. De zaal in hotel Zwartewater was met 37 personen goed gevuld.

Na de nodige koffie, thee en cake gingen mooi op tijd de deuren dicht en opende de voorzitteer deze vergadering met iedereen welkom te heten.

De notulen van deze vergadering worden op de website geplaatst en, samen met de agenda, in het laatste clubblad van dit jaar gepubliceerd.

Tijdens de vergadering zijn er een aantal foto’s gemaakt en deze willen we jullie niet onthouden.

Het Bestuur