Het boten te waterlaten op 3 april

Het boten te waterlaten op 3 april

Zoals ieder jaar stond ook nu voor de eerste zaterdag in april jl. het te water laten gepland van de boten die bij ons op de wal hebben overwinterd.

De beperkende maatregelen rondom het coronavirus waren ook nu nog van kracht. En daarom was ook nu weer met de betrokken schippers overleg gevoerd over de tewaterlating onder strikte voorwaarden.

Marco Beenen, Martin Boers en Erik van der Stouwe zorgden er ook ditmaal weer voor dat de hele operatie volgens afspraak verliep. In het begin waren er wat motorproblemen, maar uiteindelijk lagen om 10 uur alle boten alweer in het water voor opnieuw een mooi vaarseizoen.