“Factotum” benoemd tot erelid!

Het dure woord Factotum betekent “alles doen”, iemand met een groot aantal uiteenlopende activiteiten en verantwoordelijkheden, oftewel gewoon op z’n Hollands: manusje van alles.


Deze omschrijving is op het lijf geschreven van ons nieuwste erelid, de heer Anne Rosenberg. De heer Rosenberg heeft zich vanuit het Stichtingsbestuur, op zijn eigen innemende en zeer deskundige wijze, jarenlang ingezet voor het wel en wee op het havencomplex en menigeen klopte bij hem aan voor raad en daad.

Het bestuur heeft daarom gemeend de heer Rosenberg het erelidmaatschap van Watersportvereniging Zwartsluis toe te kennen. Aldus geschiedde tijdens de jaarvergadering van onze vereniging op 15 april jongstleden.

Het was gelukt om de heer Rosenberg naar de vergadering te krijgen en hij was bijzonder verrast toen onze voorzitter hem, met een inleidend woordje, een oorkonde overhandigde met daarop de benoeming omschreven. Voor de echtgenote van Anne Rosenberg waren er bloemen.

De heer Rosenberg was zichtbaar onder de indruk en had deze gebeurtenis niet voorzien. Hij bedankte alle aanwezigen voor deze eervolle benoeming