Clubdagen 2015

GEDENKWAARDIGE CLUBDAGEN 2015

GEDENKWAARDIGE CLUBDAGEN 2015

Het is traditie om voor onze leden tijdens het vaar- en kampeerseizoen een clubdag te organiseren en zo ook in dit jubileumjaar. Wegens het succes van voorgaande jaren werd de clubdag ook nu weer voorafgegaan door een bingo op de vrijdagavond. Vermeld kan worden dat we door het weer een gedenkwaardig weekend meemaakten!

We begonnen op vrijdag 5 juni, met de onontbeerlijke hulp van vrijwilligers, de inmiddels aanwezige tenten op te bouwen en in te richten. De temperatuur liep ’s ochtends al snel op tot boven de 30 graden.

’s Avonds begonnen de clubdagen dan zoals gezegd met de bingo. Zoals steeds was hiervoor weer een ruime belangstelling en de grote tent stroomde vol. Ditmaal werd gebruik gemaakt van het ouderwetse, handmatige, bingospel dat het prima deed. Ook waren er weer mooie prijzen te winnen. En moest de grote dobbelsteen er aan te pas komen vanwege een dubbele bingo of meer dan was er als alternatief een mooi stuk kaas.

Vanwege de warmte besloot de organisatie om een deel van de tenten op de kopse kanten open te houden voor wat broodnodige frisse lucht. Hoewel er waarschuwingen waren uitgegaan voor te verwachten slecht weer, dachten we niet dat het zo heftig zou worden. Terwijl de bingo gezellig in volle gang was begon de lucht te betrekken en daar was de wind! Alle bingokaartjes en andere bescheiden vlogen door de tenten en eruit en toen was het zaak om aan de stangen te gaan hangen (in nood zijn we allen één!). Na korte tijd ging de wind over in regen met onweer en kon het ergste leed aan de tenten worden hersteld. Én nadat iedereen nieuwe bingokaartjes had ontvangen werd de bingo weer fanatiek opgepakt alsof er niets was gebeurd. Tijdens de pauze kwamen de nootjes op tafel en werd er rondgegaan met warme borrrelhapjes.

De clubdag op zaterdag 6 juni begon weer met de traditionele zeilwedstrijd met de polyvalken. Na het palaver in de kantine werd met auto’s koers gezet naar de zeillocatie op de grote Belter. Er werd een baan uitgezet en een aantal wedstrijden gevaren. De nu goede weersomstandigheden zorgden wederom voor veel zeilplezier.

Vanaf 11:00 konden de “thuisblijvers” erop uit voor een nieuw opgezette wandeltocht door Zwartsluis en een fietspuzzeltocht door de omgeving. De belangstelling voor beide activiteiten was matig. Wel waren de deelnemers bij terugkomst enthousiast over het gebodene. De wandeltocht was ditmaal niet voorzien van vragen en was dus geen wedstrijd en daarom ontvingen alle wandelaars een consumptiemunt. De fietsers Antje en Herman Doek en Jacob en Jeannet Folkers ontvingen als prijs een lekkernijpakket.

’s Middags was er gelegenheid voor het leggen van een klaverjaskaartje. Er waren dit jaar maar liefst drie tafels bezet. Eggo Verwer won de wedstrijd met de individueel hoogste score. Ook de sjoelbak werd tevoorschijn gehaald en er werd enthousiast gestreden. Eike Fieback was bij dit onderdeel de beste. En last but not least: bij de zeilers was Bert Timpert de winnaar.

De clubdagen werden, ook weer traditioneel, afgesloten met de BBQ. De vlees- en vispakketten waren opnieuw prima verzorgd en ook het buffet werd weer alle eer aangedaan. Als extraatje had het bestuur gezorgd voor een heuse ijskar en zo kon eenieder, net zoals ’s middags, opnieuw bij de ijskar terecht voor nu een ijsje als “toetje”.

Op diverse plaatsen hing een aankondiging van een live optreden. Gesponsord door een aantal campinggasten werden de clubdagen afgesloten met een optreden door Wimmie. Er werd flink meegezongen en men kon zelfs verzoeknummers aanvragen. Het was flink na middernacht toen de laatste aanwezigen boot-/caravanwaarts keerden.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers en de havenmeesters voor hun inzet. Jullie hebben opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan het welslagen van dit evenement!

Wij kijken al uit naar volgend jaar en rekenen dan op nóg meer deelnemers.

De EvenementenCommissie