Boten in het water

BOTEN KOZEN HET RUIME SOP

Zoals gewoonlijk stond ook nu voor de eerste zaterdag in april jl. het te water laten gepland van de boten die bij ons op de wal hebben overwinterd.

Alleen de situatie was dit keer verre van gewoon. De strijd tegen het coronavirus was inmiddels alles bepalend geworden. Dit evenement laten verlopen zoals altijd was uitgesloten. Immers, onder normale omstandigheden is het gezellig druk rond de boten met veel helpende handjes. Voor nu in strijd met door de overheid ingestelde regelgeving.

Met de betrokken schippers was overleg gevoerd via de mail. Daarin werd uitgelegd dat de tewaterlating alleen door kon gaan onder strikte voorwaarden.

Geen werkzaamheden meer aan de boot op zaterdagochtend. Dus alle nodige klussen uiterlijk in de week voorafgaand. Marco Beenen en Erik van der Stouwe zorgden voor het takelen. Verder niemand op het terrein rond de schepen. Schippers dienden buiten het terrein te wachten. Zodra de boot in het water lag mocht de schipper komen voor controle en als alles goed was de boot naar de eigen ligplaats varen.

Om te voorkomen dat mensen lang in de auto moesten wachten, was er een tijdschema gemaakt. Dankzij alle maatregelen en de geweldige inzet van Marco en Erik is de hele operatie soepel en vlot verlopen.

De start was om 08:00 en om 12:00 was de klus geklaard.

We bedanken iedereen die, met inachtneming van de regels, heeft meegewerkt om dit evenement goed te laten verlopen.