Privacy reglement Stichting Recreatiecentrum Zwartewater

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

  • Inleiding
  • Verwerking van persoonsgegevens
  • Uw e-mail adres
  • Afmelden
  • Inzage en correctie van uw gegevens
  • Website van de SRCZ en andere websites
  • Wijzigingen

Verwerking van persoonsgegevens

De SRCZ legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Hierbij gaat het o.a om NAW gegevens, bankrekeningnummers, telefoonnummers, emailadressen. Deze gegevens zijn nodig tbv het registreren van een lig- of staplaats op het complex van de SRCZ. De SRCZ gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de rekeningen en andere vormen van communicatie. Het beheer van deze gegevens is gedelegeerd aan de havenmeesters van ons complex. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u hier vooraf toestemming heeft verleend.

Uw e-mail adres

Indien u uw e-mail adres heeft opgegeven, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over de activiteiten en overige informatie van de SRCZ. Als u geen prijs meer op stelt op het ontvangen van e-mails dan kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) activiteiten of algemene informatie van de SRCZ per e-mail of post kunt u zich te allen tijde afmelden via e-mail. Indien dit niet mogelijk is , kunt u dit ook schriftelijk doen door bericht te zenden aan de secretaris van de SRCZ.

Inzage en correctie van uw gegevens

De SRCZ bíedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen. Tevens kunt per e-mail of per post de SRCZ verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist zijn, kunt u deze aan (laten) passen.

Website van de SRCZ en andere websites

Op de site van de SRCZ treft u een aantal hyperlinks aan naar ander websites. De SRCZ kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

De SRCZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van de SRCZ.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Recreatie-centrum “Zwartewater” De Vleugel 2, 8064 GE Zwartsluis
Tel: 038 - 386 66 52
havenmeesters@watersportzwartsluis.nl